Storitve

– Javna razsvetljava in semaforizacija
– Vzdrževanje javne razsvetljave in semaforizacije
– Čistilne naprave s prečrpališči
– Nizko napetostne in srednje napetostne kabelske kanalizacije
– Nizko napetostna omrežja,hišni priključki
– Transformatorske postaje
– Telemetrijski sistemi, daljinsko vodenje in nadzorovanje infrastrukturnih objektov (čistilne Naprave, prečrpališča,vodovodni objekti, javne razsvetljave, semaforizacije)
– Vzdrževanje el. instalacij in naprav v raznih podjetjih
– El. instalacije in montaža na področju polnilne in pakirne tehnike (industrija pijač)