Storitve

- Javna razsvetljava in semaforizacija
- Vzdrževanje javne razsvetljave in semaforizacije
- Čistilne naprave s prečrpališči
- Nizko napetostne in srednje napetostne kabelske kanalizacije
- Nizko napetostna omrežja,hišni priključki
- Transformatorske postaje
- Telemetrijski sistemi, daljinsko vodenje in nadzorovanje infrastrukturnih objektov (čistilne Naprave, prečrpališča,vodovodni objekti, javne razsvetljave, semaforizacije)
- Vzdrževanje el. instalacij in naprav v raznih podjetjih
- El. instalacije in montaža na področju polnilne in pakirne tehnike (industrija pijač)