Storitve

  • Javna razsvetljava in semaforizacija
  • Vzdrževanje javne razsvetljave in semaforizacije
  • Čistilne naprave s prečrpališči
  • Nizko napetostne in srednje napetostne kabelske kanalizacije
  • Nizko napetostna omrežja, hišni priključki
  •  Transformatorske postaje
  • Vzdrževanje el. instalacij in naprav v raznih podjetjih
  • El. instalacije in montaža na področju polnilne in pakirne tehnike (industrija pijač)
  • Nadgradnja kontejnerjev
  • Dekorativni kandelabri