Elektro in gradbeno

 • CERO PUCONCI
 • JR POLICE (Gornja Radgona)
 • ČRPALIŠČE PODVOZ MURSKA SOBOTA (sklop F)
 • IZGRADNJA SN 20kV KABLOVODA (Cero Puconci)
 • NN VODI SKLOP E (BS Mol-Ljutomer)
 • NN VODI SKLOP F (TPJ-Kolmanič-M. Sobota)
 • BS ŠTALONI (UNP)
 • BS KRANJ (UNP)
 • BS RAVNE NA KOROŠKEM
 • ČRPALIŠČE GRLAVA
 • NN GR.PRIKLJUČEK (B4-Borovci, B7-Moškanjci, B9-Osluševci-Podgorci)
 • BS ČATEŽ – jug (AdBlue)
 • BS M.SOBOTA SEVER (AC- AdBlue)
 • BS SLOVENJ GRADEC (AdBlue)
 • BS HRPELJE KOPER (AdBlue)
 • ČRPALIŠČE VIDEM
 • ŽELEZNICE SKLOP C
 • TP ČN GORNJA RADGONA
 • ŽELEZNICE SKLOP A,B,E,F,D
 • ČRPALIŠČA E2,E7,B4,B9
 • NN PRIKLJUČEK GRAMOZNICA IVANCI
 • BS  OPLOTNICA
 • BS CERKNICA (UNP)
 • BS LENDAVA (UNP)
 • SEMAFORIZACIJA PODVOZA A7
 • ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE
 • ČISTILNA NAPRAVA GORNJA RADGONA
 • KABLIRANJE OPTIKE (RADENSKA D.D.)
 • BS KOZINA- ele. polnilnica(tesla)
 • ČRPALIŠČE BS VOSEK
 • BOXMARK-KIDRIČEVO (kabelska kanalizacija)
 • BS SLOVENSKE KONJICE (UNP)
 • BS ZALOKE SEVER/JUG (AdBlue)
 • BS TREBNJE (UNP)
 • BS CELOVŠKA LJUBLJANA (hitra polnilnica)
 • PETROL PTH MERILNICA
 • ČRPALIŠČE HOFER MURSKA SOBOTA
 • ZAMENJAVA TRANSFORMATORJA ČRP GABERJE
 • BS CELJE-KIDRIČEVA (AdBlue)
 • BS HRUŠICA (fresh-eleinsta.)
 • BS PODSMREKA (fresh)
 • JR KOZJE
 • BS ŠKOFLJICA (AdBlue)
 • BS MUTA (UNP)
 • BS SEŽANA
 • BS SLIVNICA (AdBlue)
 • BS ČRNUČE (AdBlue)
 • BS DOMŽALE (MINI FRESH)
 • BS ČATEŽ (MINI FRESH)
 • TP PETROL (TESLA) OC MARIBOR ZAHOD
 • CERO PUCONCI (zamenjava svetilk)
 • BS LJUBLJANA ZALOG (MINI FRESH)
 • BS AJDOVŠČINA (MINI FRESH)
 • ELEINST.14.NADSTROPJE POSLOVNA STAVBA PETROL LJUBLJANA
 • BS MURSKA SOBOTA JUG (fresh)
 • BS MELE (Gornja Radgona – predelava)
 • BS MUTA (nova prometna ureditev)
 • BS SLOVENJ GRADEC (fresh)
 • BS CELJE (Mariborska – fresh)
 • BS CELJE – HITRA POLNILNICA
 • BS HRASTNIK (UNP)
 • REVOZ – RENAULT UNP-SKID
 • BS LJUBLJANA – LETALIŠKA (fresh)
 • BS POLJANE MARIBOR – AVTOPRALNICA
 • EL.POLNILNICA BS CELJE (Mariborska c.)
 • BS KOPER (Kolodvorska-ele.polnilnica)
 • BS ČATEŽ (tesla)
 • BS LJUBLJANA-Kajuhova (fresh)
 • BS POLJANE MARIBOR (fresh)
 • ELE.POLNILNICA – Dunajska c. Ljubljana
 • BS OTIŠKI VRH
 • JR MURSKA SOBOTA (mestno središče)
 • JR RADENCI (zamenjava svetilk)
 • BS LOM VZHOD (UNP)
 • HITRA ELE.POLNILNICA NOVO MESTO
 • BS BREŽICE (AdBlue)
 • BS MARIBOR – TRŽAŠKA(AdBlue)
 • BS RUŠE
 • BS PTUJ – ORMOŠKA (fresh)
 • ŠIRITEV JR OBČINE HOČE SLIVNICA
 • BS OMV LUKOVICA
 • BS ŽABJA VAS (UNP,fresh, AdBlue)
 • KFC DOBRENJE
 • BS VRTOJBA SEVER (fresh)
 • HOP-IN BEETHOVNOVA LJUBLJANA
 • HOP-IN TYRŠEVA MARIBOR
 • HOP-IN CELJE
 • MESTNO SREDIŠČE MURSKA SOBOTA (trg zmage)
 • BS DOLGA VAS (fresh)
 • BS TRZIN (UNP, avtopralnica)
 • BS MARTJANCI
 • JR KROŽIŠČE SLIVNICA
 • JR KROŽIŠČE PERNICA
 • BS ŠENTILJ VZHOD
 • TALNE SVETILKE PEŠEC SLOVENSKA ULICA M.SOBOTA
 • ELE.POLNILNICA GARAŽA BEŽIGRAJSKI DVOR LJUBLJANA
 • BS ROŽNA DOLINA (fresh)
 • FONTANA PRI OBČINI RADENCI
 • FONTANA V KROŽIŠČU V RADENCIH
 • ŠOLA KAPELA (zamenjava svetilk)
 • ČRPALIŠČE POLJČANE
 • BS DUL AC LJUBLJANA-OBREŽJE (ele.polnilnica)
 • RAZSVETLJAVA PODVOZ/PODHOD POLJČANE
 • JR GORNJA RADGONA (Apaška cesta)
 • BS PODLEHNIK ZAHOD
 • BS RADENCI (obnova)
 • JR SREDIŠČE CERŠAK
 • ŠPORTNI PARK ZGORNJA VELKA
 • BS TRŽAŠKA LJUBLJANA (ele.polnilnica)