Reference

Končani projekti

Projekt Investitor
1. Izdelava PZI Kapela Kapela d.d.
2. Drobilec NN dovod (Bakovska) SGP Pomgrad d.o.o.
3. Popis razsvetljave Radenska d.d. GGE d.o.o.
4. Električni razdelilec Kopitarna WV Term d.o.o.
5. Preselitev R-JR Arhitekta Novaka MS MOMS
6. BS Zadvor LJ Petrol d.d.
7. BS AdBlue Podplat Petrol d.d.
8. BS AdBlue Podlehnik Petrol d.d.
9. BS AdBlue Ormoška (Ptuj) Petrol d.d.
10. BS AdBlue Zagrebška (Ptuj) Petrol d.d.
11. Zamenjava luči linija P PET Radenska d.d.
12. JR obnova Ul. Zorana Velnarja MOMS
13. JR obnova UL. Matije Gubca MOMS
14. Dekorativ.razsvetljava LED priprava vode Radenska d.d.
15. DOGRADITEV IZKLOP V SILI BS Petrol d.d.
16. PZI CERO Puconci II.faza Gradbeni Holding d.o.o.
17. REMONT RADENSKA Radenska d.d.
18. Popravilo reflektorjev MURA 05 MOMS
19. DRSNA VRATA (TPO) Radenska d.d.
20. Remont Radenska Radenska d.d.
21. CERO Puconci II. etapa SGP Pomgrad d.o.o.
22. SE VIGROS II Gorenje Solar d.o.o.
23. SE SUROVINA MB-dodatno Gorenje Solar d.o.o.
24. BS Podlehnik-sanacija otokov Petrol Tehnologija d.o.o.
25. BS Podlehnik-udarna jama Petrol Tehnologija d.o.o.
26. Prestavitev TERMINATORJA – CERO SGP Pomgrad d.o.o.
27. BS Vrtojba (UNP, AdBlue) Petrol d.d.
28. Tenis igrišče Občina Gornja Radgona
29. BS Lendava Petrol Tehnologija d.o.o.
30. JR, TK BOXMARK SGP Pomgrad d.o.o.
31. PZI JR obnova G.Radgona Občina Gornja Radgona
32. El.razdelilec EPK-Kamnica EPK MB
33. BS Podlehnik AdBlue Petrol d.d.
34. JR Stara Gora Občina Svetij Jurij ob Ščavnici
35. Žaluzije OŠ Kapela OŠ Kapela
36. Kabliranje za CNS Radenska d.d.
37. JR parkirišče Lendavska ul. Mestna četrt MOMS
38. UNP BS Radovljica Petrol d.d.
39. UNP BS Kočevje Petrol d.d.
40. UNP BS Škofja Loka Petrol d.d.
41. UNP BS Rožna Dolina V.I.P. Gradbeništvo
42. EL.inst. BS Rožna dolina Petrol d.d.
43. JR Prenova Občine Radenci Javna razsvetljava Ljubljana d.d.
44. Semaforizacija občina Maribor Iskra Sistemi d.d.
45. UNP BS Grosuplje Petrol d.d.
46. UNP BS Šentjur – Celje Petrol d.d.
47. UNP BS Boštanj – Sevnica Petrol d.d.
48. UNP BS Ajdovščina 4 Petrol d.d.
49. Prehodi za pešce Gor.Radgona Občina Gornja Radgona
50. SE OŠ RAZKRIŽJE Gorenje Solar d.o.o.
51. Luči RONDO BTC MS MOMS
52. JR Sp.Ščavnica Občina Gornja Radgona
53. Tehnološke el.inst. CERO VGP DRAVA PTUJ d.d.
54. Kabelska kanalizac. CERO VGP DRAVA PTUJ d.d.
55. JR Jurkovičeva ul. Gor.Radgona Občina Gornja Radgona
56. Svetilke JR predelava M.Sobota MOMS
57. El.instal.PARKOMATI M.Sobota MOMS
58. JR parkirišče bolnica Rakičan MOMS
59. Mladinski klub KD Sv.Jurij ob Šč. MOMS
60. Gradbiščne table za vrtine MOMS

Vzdrževanje

1. Mestna občina Murska Sobota vzdrževanje JR
2. Mestna občina Murska Sobota vzdrževanje semaforskih naprav
3. Občina Radenci vzdrževanje JR
4. Občina Beltinci vzdrževanje semafornih naprav

Projekti v izvedbi

1. CEROP II.faza SGP Pomgrad d.o.o.
2. NN; KKS rondo Ključarovci DRSC
3. Ruše (JR, TK, KKO, CTV, NN) CP Ptuj d.d.
4. Tržnica MS Komunala MS d.o.o.